Hoppa till huvudinnehåll

Biologi och geografi i den grundläggande utbildningen


I biologiundervisningen undersöker eleverna livet och dess fenomen och förutsättningar. Undervisningen i geografi ska i sin tur hjälpa eleverna förstå fenomen som anknyter till naturen och människans verksamhet och växelverkan mellan dessa på olika områden.

Biologiundervisningen ska hjälpa eleverna att förstå livet och dess utveckling, öka elevernas kännedom av naturen och handleda dem att förstå ekosystemens funktion, människans livsfunktioner samt grunderna i ärftlighet och evolution. Undervisningen ska också vägleda eleverna mot en hållbar livsstil och en förståelse för globalt ansvar.

Eleverna lär sig förstå och analysera orsak och verkan av geografi och miljöförändringar. Det här aktiverar eleverna att agera ansvarsfullt i sin egen vardag. Undervisningen stöder eleverna att bli aktiva medborgare som är engagerade i en hållbar livsstil.