Hoppa till huvudinnehåll

Biologi och geografi i den grundläggande utbildningen


I biologiundervisningen undersöker eleverna livet och dess fenomen och förutsättningar. Undervisningen i geografi ska i sin tur hjälpa eleverna förstå fenomen som anknyter till naturen och människans verksamhet och växelverkan mellan dessa på olika områden.

Biologiundervisningen ska hjälpa eleverna att förstå livet och dess utveckling, öka elevernas kännedom av naturen och handleda dem att förstå ekosystemens funktion, människans livsfunktioner samt grunderna i ärftlighet och evolution. Undervisningen ska också vägleda eleverna mot en hållbar livsstil och en förståelse för globalt ansvar.

Eleverna lär sig förstå och analysera orsak och verkan av geografi och miljöförändringar. Det här aktiverar eleverna att agera ansvarsfullt i sin egen vardag. Undervisningen stöder eleverna att bli aktiva medborgare som är engagerade i en hållbar livsstil.

Stöd för undervisning och lärande

Stöd för undervisningen i biologi

Stöd för undervisningen i biologi

På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom biologiundervisningen. Materialen lämpar sig för undervisning i gymnasiet och grundutbildningen.

Stöd för undervisningen i biologi och geografi

Stöd för undervisningen i biologi och geografi

På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom biologi- och geografiundervisningen. Materialen lämpar sig för undervisning i gymnasiet och grundutbildningen.

Stöd för undervisningen i geografi

Stöd för undervisningen i geografi

På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom geografiundervisningen. Materialen lämpar sig för undervisning i gymnasiet och grundutbildningen. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Stödmaterial för bedömningen och bedömningskriterierna för slutbedömningen i biologi och geografi

Bedömningskriterier för slutbedömningen

Bedömningskriterier för slutbedömningen

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktigande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen.

Stödmaterial för slutbedömningen i biologi

Stödmaterial för slutbedömningen i biologi

På den här sidan finns material till stöd för undervisningen och bedömningen i biologi.

Stödmaterial för slutbedömningen i geografi

Stödmaterial för slutbedömningen i geografi

På den här sidan finns material till stöd för undervisningen och bedömningen i geografi.

Bedömning av valfria ämnen

Bedömning av valfria ämnen

Syftet med de valfria ämnena är att fördjupa och bredda elevens kunskaper enligt elevens val. De valfria ämnena är en annan del än de valfria konst- och färdighetsämnena.