Hoppa till huvudinnehåll

Biologi och geografi i den grundläggande utbildningen


I biologiundervisningen undersöker eleverna livet och dess fenomen och förutsättningar. Undervisningen i geografi ska i sin tur hjälpa eleverna förstå fenomen som anknyter till naturen och människans verksamhet och växelverkan mellan dessa på olika områden.

Biologiundervisningen ska hjälpa eleverna att förstå livet och dess utveckling, öka elevernas kännedom av naturen och handleda dem att förstå ekosystemens funktion, människans livsfunktioner samt grunderna i ärftlighet och evolution. Undervisningen ska också vägleda eleverna mot en hållbar livsstil och en förståelse för globalt ansvar.

Eleverna lär sig förstå och analysera orsak och verkan av geografi och miljöförändringar. Det här aktiverar eleverna att agera ansvarsfullt i sin egen vardag. Undervisningen stöder eleverna att bli aktiva medborgare som är engagerade i en hållbar livsstil.

Stöd för undervisning och lärande

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för undervisningen i biologi

På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom biologiundervisningen. Materialen lämpar sig för undervisning i gymnasiet och grundutbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för undervisningen i biologi och geografi

På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom biologi- och geografiundervisningen. Materialen lämpar sig för undervisning i gymnasiet och grundutbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för undervisningen i geografi

På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom geografiundervisningen. Materialen lämpar sig för undervisning i gymnasiet och grundutbildningen. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Stödmaterial för bedömningen och bedömningskriterierna för slutbedömningen i biologi och geografi

alt-text (optional, uses title if not set)

Stödmaterial för slutbedömningen i biologi och geografi

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktigande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen. På sidan finns även samlat stödmaterial till stöd för undervisningen och bedömningen i biologi och geografi.