Hoppa till huvudinnehåll

Det andra inhemska språket och främmande språk i den grundläggande utbildningen


Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Utgångspunkten för språkundervisningen är att språket används i olika situationer och sammanhang. Språkundervisningen ska stärka elevernas språkliga medvetenhet, stödja deras förmåga att använda flera språk parallellt samt utveckla deras kompetens i multilitteracitet.

I grundskolan avlägger eleven minst en lång och en medellång lärokurs i språk. Av dessa ska det ena vara det andra inhemska språket och det andra något främmande språk eller samiska. Eleverna uppmuntras att mångsidigt pröva på de språk som skolan erbjuder samt att finna möjligheter för språkstudier även utanför skolan.

Stöd för undervisning och lärande

alt-text (optional, uses title if not set)

Undervisningen i A1-språket i årskurserna 1-2

Alla som börjar årskurs 1 inkommande termin inleder senast på våren 2020 studierna i A1-språket, det vill säga det första främmande språket eller det andra inhemska språket, med en halv årsveckotimme.

alt-text (optional, uses title if not set)

Andra inhemska språket och främmande språken på årskurserna 3-6 och 7-9

På sidan hittar du information om läroämnets uppdrag, mål och innehåll. På sidan beskrivs också hur undervisningen i språk kan integreras i undervisningen i olika läroämnen i årskurserna 3-6 och 7-9.

alt-text (optional, uses title if not set)

Att undervisa i uttal

För att lära sig uttala behöver man inte åka till ett land där målspråket talas, utan uttal kan läras i ett vanligt klassrum. I artikeln ger forskare Elina Tergujeff tips för lärande av uttal.

alt-text (optional, uses title if not set)

Undervisning på två språk

I undervisningen på två språk studeras olika läroämnens innehåll på ett annat språk än skolans undervisningsspråk.

alt-text (optional, uses title if not set)

Utveckling av språkundervisningen

Målet med spetsprojektet för tidigareläggning av språkundervisningen har varit att öka, utveckla och bredda språkinlärningen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Den europeiska språkportföljen

Europeiska språkportfolion (ESP) är elevens autentiska dokumentering av hur hans eller hennes studier i främmande språk utvecklas under flera års tid. I sin språkportfölj reflekterar eleven över och rapporterar hur hans eller hennes färdigheter utvecklas på lång sikt. Sidan uppdateras inom kort.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tutorlärarverksamhet i språk

Målet med tutorlärarverksamheten i språk och fortbildningsverksamheten i anslutning till den är att säkerställa att alla anordnare av grundläggande utbildning kan ordna undervisning i A1-språk i årskurserna 1 och 2 från och med år 2020.

Stödmaterial för bedömningen och bedömningskriterierna för slutbedömningen i det andra inhemska språket och främmande språk

alt-text (optional, uses title if not set)

Bedömningskriterier för slutbedömningen

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktigande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen. På sidan finns även samlat stödmaterial till stöd för undervisningen och bedömningen i det andra inhemska språket och främmande språk.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stödmaterial för slutbedömningen i det andra inhemska språket, finska

På den här sidan finns material till stöd för undervisningen och bedömningen i det andra inhemska språket, finska.