Hoppa till huvudinnehåll

Fysik och kemi i den grundläggande utbildningen


Undervisningen i fysik och kemi bygger på elevernas tidigare kunskaper, färdigheter och erfarenhet, liksom observationer och studier av objekt, material och fenomen. Utifrån detta framskrider undervisningen mot de grundläggande begreppen och principerna för fysik och kemi.

Uppdraget i fysik- och kemiundervisningen är att stödja eleverna att utveckla det naturvetenskapliga tänkandet och deras världsbild. Undervisningen ska hjälpa eleverna förstå betydelsen av fysik och teknik i det dagliga livet, livsmiljön och samhället. Undervisningen ska vägleda eleverna att ta ansvar för sin miljö.

Stöd för undervisning och lärande

Stöd för undervisningen i fysik

Stöd för undervisningen i fysik

På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom fysikundervisningen. Materialen lämpar sig för undervisning i gymnasiet och grundutbildningen.

Stöd för undervisningen i kemi

Stöd för undervisningen i kemi

På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom kemiundervisningen. Materialen lämpar sig för undervisning i gymnasiet och grundutbildningen.

Stöd för undervisningen i fysik och kemi

Stöd för undervisningen i fysik och kemi

På den här sidan har vi samlat olika webbmaterial som du kan använda inom fysik- och kemiundervisningen.

Bedömningskriterierna för slutbedömningen

Stödmaterial för slutbedömningen i fysik och kemi

Stödmaterial för slutbedömningen i fysik och kemi

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktigande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen.

Stödmaterial för slutbedömningen i fysik

Stödmaterial för slutbedömningen i fysik

På den här sidan finns material till stöd för undervisningen och bedömningen i fysik.

Stödmaterial för slutbedömningen i kemi

Stödmaterial för slutbedömningen i kemi

På den här sidan finns material till stöd för undervisningen och bedömningen i kemi.

Bedömning av valfria ämnen

Bedömning av valfria ämnen

Syftet med de valfria ämnena är att fördjupa och bredda elevens kunskaper enligt elevens val. De valfria ämnena är en annan del än de valfria konst- och färdighetsämnena.