Hoppa till huvudinnehåll

Fysik och kemi i den grundläggande utbildningen


Undervisningen i fysik och kemi bygger på elevernas tidigare kunskaper, färdigheter och erfarenhet, liksom observationer och studier av objekt, material och fenomen. Utifrån detta framskrider undervisningen mot de grundläggande begreppen och principerna för fysik och kemi.

Uppdraget i fysik- och kemiundervisningen är att stödja eleverna att utveckla det naturvetenskapliga tänkandet och deras världsbild. Undervisningen ska hjälpa eleverna förstå betydelsen av fysik och teknik i det dagliga livet, livsmiljön och samhället. Undervisningen ska vägleda eleverna att ta ansvar för sin miljö.