Hoppa till huvudinnehåll

Fysik och kemi i den grundläggande utbildningen


Undervisningen i fysik och kemi bygger på elevernas tidigare kunskaper, färdigheter och erfarenhet, liksom observationer och studier av objekt, material och fenomen. Utifrån detta framskrider undervisningen mot de grundläggande begreppen och principerna för fysik och kemi.

Uppdraget i fysik- och kemiundervisningen är att stödja eleverna att utveckla det naturvetenskapliga tänkandet och deras världsbild. Undervisningen ska hjälpa eleverna förstå betydelsen av fysik och teknik i det dagliga livet, livsmiljön och samhället. Undervisningen ska vägleda eleverna att ta ansvar för sin miljö.

Stöd för undervisning och lärande

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för undervisningen i fysik

På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom fysikundervisningen. Materialen lämpar sig för undervisning i gymnasiet och grundutbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för undervisningen i kemi

På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom kemiundervisningen. Materialen lämpar sig för undervisning i gymnasiet och grundutbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för undervisningen i fysik och kemi

På den här sidan har vi samlat olika webbmaterial som du kan använda inom fysik- och kemiundervisningen.

Stödmaterial för bedömningen och bedömningskriterierna för slutbedömningen i fysik och kemi

alt-text (optional, uses title if not set)

Stödmaterial för slutbedömningen i fysik och kemi

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktigande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen. På sidan finns även samlat stödmaterial till stöd för undervisningen och bedömningen i fysik och kemi.