Hoppa till huvudinnehåll

Gymnastik i den grundläggande utbildningen


Gymnastikundervisningen ska påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning till den egna kroppen. Det är viktigt att de enskilda lektionerna i gymnastik ger eleverna positiva upplevelser och stödjer en aktiv livsstil.

I gymnastiken får eleverna lära sig att röra på sig och samtidigt utvecklas de genom att röra på sig. Att utvecklas genom att röra på sig innebär att man lär sig att respektera andra, att vara ansvarsfull, att utveckla sig själv långsiktigt, att identifiera och reglera känslor samt att utveckla en positiv självbild.

Stöd för undervisning och lärande

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för undervisningen i gymnastik

På den här sidan finns material och länkar som stöd för undervisningen i gymnastik såväl i den grundläggande utbildningen som i gymnasiet (tills vidare på finska, publiceras på svenska inom kort).

alt-text (optional, uses title if not set)

Teknologi i undervisningen i gymnastik

Teknologin anses vara en av de saker som mest bidrar till att barnen och unga blir passiva och inte utövar tillräckligt med motion i vardagen. Teknologin kan ändå också ha en omvänd inverkan. På den här sidan presenteras olika sätt att tillämpa teknologin som en del av undervisningen i gymnastik (tills vidare på finska, publiceras på svenska inom kort).

alt-text (optional, uses title if not set)

Stödmaterial för användningen av teknologi i gymnastikundervisningen

På den här sidan hittar lärarna i gymnastik i den grundläggande utbildningen och gymnasiet stödmaterial för sitt arbete. Materialet har sammanställts inom ramen för lärmiljöprojektet Teknologia liikkunnanopetuksessa (Teknologi i gymnastikundervisningen) som finansierats av Utbildningsstyrelsen. (Tills vidare på finska, publiceras på svenska inom kort.)

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för slutbedömningen

Som stöd för slutbedömningen har man utarbetat beskrivningar av kunskaper som understiger vitsordet åtta (8) samt kunskaper som överstiger vitsordet åtta (8).

alt-text (optional, uses title if not set)

Bedömning av konst- och färdighetsämnen

Konst- och färdighetsämnen som är gemensamma för alla är musik, bildkonst, slöjd, gymnastik och huslig ekonomi. Läs mer om tidfördelningen och bekanta dig med övrigt stödmaterial som berör bedömningen.

Mer om ämnet

alt-text (optional, uses title if not set)

Move!

www.oph.fi

Move! är ett nationellt datainsamlings- och responssystem som används för att mäta den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 i den grundläggande utbildningen. Systemet kan bland annat samla information som kan användas i omfattande hälsoundersökningar om elever i årskurserna 5 och 8.

alt-text (optional, uses title if not set)

Skolan i rörelse

Skolan i rörelse är ett av regeringens spetsprojekt. Målsättningen för projektet är att öka trivseln och den fysiska aktiviteten under skoldagarna. Varje finländsk skola kan delta i projektet och på sitt eget sätt förverkliga mer fysisk rörlighet under skoldagen. Läs mer och kom med!