Hoppa till huvudinnehåll

Gymnastik i den grundläggande utbildningen


Gymnastikundervisningen ska påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning till den egna kroppen. Det är viktigt att de enskilda lektionerna i gymnastik ger eleverna positiva upplevelser och stödjer en aktiv livsstil.

I gymnastiken får eleverna lära sig att röra på sig och samtidigt utvecklas de genom att röra på sig. Att utvecklas genom att röra på sig innebär att man lär sig att respektera andra, att vara ansvarsfull, att utveckla sig själv långsiktigt, att identifiera och reglera känslor samt att utveckla en positiv självbild.

Stöd för undervisning och lärande

Stöd för undervisningen i gymnastik

Stöd för undervisningen i gymnastik

På den här sidan finns material och länkar som stöd för undervisningen i gymnastik såväl i den grundläggande utbildningen som i gymnasiet (tills vidare på finska, publiceras på svenska inom kort).

Teknologi i undervisningen i gymnastik

Teknologi i undervisningen i gymnastik

Teknologin anses vara en av de saker som mest bidrar till att barnen och unga blir passiva och inte utövar tillräckligt med motion i vardagen. Teknologin kan ändå också ha en omvänd inverkan. På den här sidan presenteras olika sätt att tillämpa teknologin som en del av undervisningen i gymnastik (tills vidare på finska, publiceras på svenska inom kort).

Stödmaterial för användningen av teknologi i gymnastikundervisningen

Stödmaterial för användningen av teknologi i gymnastikundervisningen

På den här sidan hittar lärarna i gymnastik i den grundläggande utbildningen och gymnasiet stödmaterial för sitt arbete. Materialet har sammanställts inom ramen för lärmiljöprojektet Teknologia liikkunnanopetuksessa (Teknologi i gymnastikundervisningen) som finansierats av Utbildningsstyrelsen. (Tills vidare på finska, publiceras på svenska inom kort.)

Stödmaterial för bedömningen och bedömningskriterierna för slutbedömningen i gymnastik

Stödmaterial för slutbedömningen i gymnastik

Stödmaterial för slutbedömningen i gymnastik

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktigande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen. På sidan finns även samlat stödmaterial till stöd för undervisningen och bedömningen i gymnastik.

Bedömning av konst- och färdighetsämnen

Bedömning av konst- och färdighetsämnen

Konst- och färdighetsämnen som är gemensamma för alla är musik, bildkonst, slöjd, gymnastik och huslig ekonomi. Läs mer om tidfördelningen och bekanta dig med övrigt stödmaterial som berör bedömningen.

Bedömning av valfria ämnen

Bedömning av valfria ämnen

Syftet med de valfria ämnena är att fördjupa och bredda elevens kunskaper enligt elevens val. De valfria ämnena är en annan del än de valfria konst- och färdighetsämnena.

Mer om ämnet

Move!

Move!

www.oph.fi

Move! är ett nationellt datainsamlings- och responssystem som används för att mäta den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 i den grundläggande utbildningen. Systemet kan bland annat samla information som kan användas i omfattande hälsoundersökningar om elever i årskurserna 5 och 8.

Skolan i rörelse

Skolan i rörelse

Skolan i rörelse är ett av regeringens spetsprojekt. Målsättningen för projektet är att öka trivseln och den fysiska aktiviteten under skoldagarna. Varje finländsk skola kan delta i projektet och på sitt eget sätt förverkliga mer fysisk rörlighet under skoldagen. Läs mer och kom med!