Hoppa till huvudinnehåll

Hälsokunskap i den grundläggande utbildningen


Syftet med undervisning i hälsokunskap är att främja elevens kunskap som stödjer hälsa, välbefinnande och trygghet. Hälsa definieras som fysisk, psykisk och social handlingsförmåga. I undervisningen utvecklas elevens kunskaper och färdigheter i anslutning till hälsa, levnadsvanor, hälsovanor och sjukdomar och beredskapen att ta ansvar och verka för främjande av både den egna och andras hälsa utvecklas.

Stöd för undervisning och lärande

alt-text (optional, uses title if not set)

Stödmaterial för undervisning i hälsokunskap

Här hittar du material till stöd för undervisningen i hälsokunskap. I materialet behandlas innehåll som kan vara till hjälp i synnerhet i behandlingen av funktions- och arbetsförmåga och säkerhet och trygghet. Materialet kan användas både i den grundskolan och i gymnasiet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Mobbning i skolan

Att ta itu med skolmobbning kräver både förebyggande åtgärder och systematisk ingripande. Den här artikeln innehåller information om mobbning och hur man löser problemen. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Stödmaterial för bedömningen och bedömningskriterierna för slutbedömningen i hälsokunskap

alt-text (optional, uses title if not set)

Stödmaterial för slutbedömningen

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktigande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stödmaterial för slutbedömningen i hälsokunskap

På den här sidan finns material till stöd för undervisningen och bedömningen i hälsokunskap.

alt-text (optional, uses title if not set)

Bedömning av valfria ämnen

Syftet med de valfria ämnena är att fördjupa och bredda elevens kunskaper enligt elevens val. De valfria ämnena är en annan del än de valfria konst- och färdighetsämnena.