Hoppa till huvudinnehåll

Hälsokunskap i den grundläggande utbildningen


Syftet med undervisning i hälsokunskap är att främja elevens kunskap som stödjer hälsa, välbefinnande och trygghet. Hälsa definieras som fysisk, psykisk och social handlingsförmåga. I undervisningen utvecklas elevens kunskaper och färdigheter i anslutning till hälsa, levnadsvanor, hälsovanor och sjukdomar och beredskapen att ta ansvar och verka för främjande av både den egna och andras hälsa utvecklas.