Hoppa till huvudinnehåll

Historia och samhällslära i den grundläggande utildningen


Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevernas historiemedvetande och kulturkunskap. Undervisningen i samhällslära har i uppdrag att uppmuntra eleven att bli en aktiv och företagsam medborgare. Båda läroämnena ska uppmuntra eleverna att anta principerna för ett ansvarsfullt medborgarskap.

I historieundervisningen lär sig eleverna att se individens betydelse som historisk aktör och att uppfatta mänskliga motiv och bakomliggande strukturer. Uppdraget i undervisningen i samhällslära ger i sin tur eleverna grundläggande information om hur samhället fungerar och hur medborgaren kan påverka. Syftet med läroämnena är att bidra till att forma elevernas identitet och vägleda dem att förstå mångfald. De demokratiska utgångspunkterna betonas i läroämnenas värdegrund.

Stöd för undervisning och lärande

alt-text (optional, uses title if not set)

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet Varje pedagog och lärare är också en fostrare i demokrati- och mänskliga rättigheter. Med hjälp av materialet som vi har samlat på den här sidan kan du bekanta dig med teman relaterade till ämnet, så som barns rättigheter och språkliga och kulturella minoriteters rättigheter.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för undervisningen i historia

På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom historieundervisningen. På sidan finns bl.a. material om Finlands historia och internationella relationer. (Material finns tills vidare endast på finska.)

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för undervisningen i samhällslära

På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom undervisningen i samhällslära. På sidan finns bl.a. material om ekonomi, företagsamhet och olika påverkningsmöjligheter. (Material finns tills vidare endast på finska.)

alt-text (optional, uses title if not set)

Nationella veterandagen

Nationella veterandagen firas den 27 april. Läs mer om veterandagen och ta del av idéer för skolsamarbete!

Stödmaterial för bedömningen och bedömningskriterierna för slutbedömningen i historia och samhällslära

alt-text (optional, uses title if not set)

Stödmaterial för slutbedömningen i historia och samhällslära

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktigande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen. På sidan finns även samlat stödmaterial till stöd för undervisningen och bedömningen i historia och samhällslära.