Hoppa till huvudinnehåll

Historia och samhällslära i den grundläggande utildningen


Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevernas historiemedvetande och kulturkunskap. Undervisningen i samhällslära har i uppdrag att uppmuntra eleven att bli en aktiv och företagsam medborgare. Båda läroämnena ska uppmuntra eleverna att anta principerna för ett ansvarsfullt medborgarskap.

I historieundervisningen lär sig eleverna att se individens betydelse som historisk aktör och att uppfatta mänskliga motiv och bakomliggande strukturer. Uppdraget i undervisningen i samhällslära ger i sin tur eleverna grundläggande information om hur samhället fungerar och hur medborgaren kan påverka. Syftet med läroämnena är att bidra till att forma elevernas identitet och vägleda dem att förstå mångfald. De demokratiska utgångspunkterna betonas i läroämnenas värdegrund.

Stöd för undervisning och lärande

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet Varje pedagog och lärare är också en fostrare i demokrati- och mänskliga rättigheter. Med hjälp av materialet som vi har samlat på den här sidan kan du bekanta dig med teman relaterade till ämnet, så som barns rättigheter och språkliga och kulturella minoriteters rättigheter.

Stöd för undervisningen i historia

Stöd för undervisningen i historia

På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom historieundervisningen. På sidan finns bl.a. material om Finlands historia och internationella relationer. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Stöd för undervisningen i samhällslära

Stöd för undervisningen i samhällslära

På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom undervisningen i samhällslära. På sidan finns bl.a. material om ekonomi, företagsamhet och olika påverkningsmöjligheter. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Nationella veterandagen

Nationella veterandagen

Nationella veterandagen firas den 27 april. Läs mer om veterandagen och ta del av idéer för skolsamarbete!

Stödmaterial för bedömningen och bedömningskriterierna för slutbedömningen i historia och samhällslära

Stödmaterial för slutbedömningen

Stödmaterial för slutbedömningen

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktigande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen.

Stödmaterial för slutbedömningen i historia

Stödmaterial för slutbedömningen i historia

På den här sidan finns material till stöd för undervisningen och bedömningen i historia.

Stödmaterial för slutbedömningen i samhällslära

Stödmaterial för slutbedömningen i samhällslära

På den här sidan finns material till stöd för undervisningen och bedömningen i samhällslära.

Bedömning av valfria ämnen

Bedömning av valfria ämnen

Syftet med de valfria ämnena är att fördjupa och bredda elevens kunskaper enligt elevens val. De valfria ämnena är en annan del än de valfria konst- och färdighetsämnena.