Hoppa till huvudinnehåll

Historia och samhällslära i den grundläggande utildningen


Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevernas historiemedvetande och kulturkunskap. Undervisningen i samhällslära har i uppdrag att uppmuntra eleven att bli en aktiv och företagsam medborgare. Båda läroämnena ska uppmuntra eleverna att anta principerna för ett ansvarsfullt medborgarskap.

I historieundervisningen lär sig eleverna att se individens betydelse som historisk aktör och att uppfatta mänskliga motiv och bakomliggande strukturer. Uppdraget i undervisningen i samhällslära ger i sin tur eleverna grundläggande information om hur samhället fungerar och hur medborgaren kan påverka. Syftet med läroämnena är att bidra till att forma elevernas identitet och vägleda dem att förstå mångfald. De demokratiska utgångspunkterna betonas i läroämnenas värdegrund.