Hoppa till huvudinnehåll

Huslig ekonomi


Syftet med undervisningen i huslig ekonomi är att utveckla praktiska arbetsfärdigheter, samarbetsförmåga och kunskapssökning som behövs för att klara sig i det dagliga livet och att tillämpa färdigheterna i vardagen. Eleven lär sig att ta ansvar för sin hälsa, sina människorelationer och sin ekonomi samt för trivseln och tryggheten i närmiljön.

Undervisningen ska lägga grunden för elevernas kunskaper i huslig ekonomi och stödja eleverna att utvecklas till konsumenter som klarar av de grundläggande förutsättningarna som behövs för att hantera vardagen i ett hushåll. Undervisningen ska hjälpa eleverna att utvecklas till medmänniskor som bryr sig om sin nästa och som växer till aktiva medlemmar i familjen, hemmet och samhället.