Hoppa till huvudinnehåll

Läroämnen i den grundläggande utbildningen


I den grundläggande utbildningen ingår sammanlagt 20 läroämnen därtill kan eleverna studera valfria ämnen. Syftet med materialen under de olika läroämnena är att stöda ibruktagandet av läroplanen och planera undervisningen.

Läroämnen

alt-text (optional, uses title if not set)

Biologi och geografi

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Livsåskådningskunskap

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Fysik och kemi

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Historia och samhällslära

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Bildkonst

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Gymnastik

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Matematik

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Musik

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Hälsokunskap

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Miljökunskap

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.