Hoppa till huvudinnehåll

Det andra inhemska språket och främmande språk i den grundläggande utbildningen


Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Utgångspunkten för språkundervisningen är att språket används i olika situationer och sammanhang. Språkundervisningen ska stärka elevernas språkliga medvetenhet, stödja deras förmåga att använda flera språk parallellt samt utveckla deras kompetens i multilitteracitet.

Inom den grundläggande utbildningen avlägger eleven minst en lång och en medellång lärokurs i språk. Av dessa ska det ena vara det andra inhemska språket (finska eller svenska) och det andra något främmande språk eller samiska. Långa lärokurser innebär A-lärokurser samt modersmålsinriktade lärokurser i finska och svenska. B1-lärokurserna är medellånga lärokurser. Dessutom kan utbildningsanordnarna erbjuda olika långa lärokurser i andra språk som valfria och frivilliga språkstudier. 

Eleverna uppmuntras att mångsidigt pröva på de språk som skolan erbjuder samt att finna möjligheter för att lära sig språk även utanför skolan.