Hoppa till huvudinnehåll

Det andra inhemska språket och främmande språk i den grundläggande utbildningen


Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Utgångspunkten för språkundervisningen är att språket används i olika situationer och sammanhang. Språkundervisningen ska stärka elevernas språkliga medvetenhet, stödja deras förmåga att använda flera språk parallellt samt utveckla deras kompetens i multilitteracitet.

Inom den grundläggande utbildningen avlägger eleven minst en lång och en medellång lärokurs i språk. Av dessa ska det ena vara det andra inhemska språket (finska eller svenska) och det andra något främmande språk eller samiska. Långa lärokurser innebär A-lärokurser samt modersmålsinriktade lärokurser i finska och svenska. B1-lärokurserna är medellånga lärokurser. Dessutom kan utbildningsanordnarna erbjuda olika långa lärokurser i andra språk som valfria och frivilliga språkstudier. 

Eleverna uppmuntras att mångsidigt pröva på de språk som skolan erbjuder samt att finna möjligheter för att lära sig språk även utanför skolan.

Stöd för undervisning och lärande

Undervisningen i A1-språket i årskurserna 1-2

Undervisningen i A1-språket i årskurserna 1-2

Alla som börjar årskurs 1 inkommande termin inleder senast på våren 2020 studierna i A1-språket, det vill säga det första främmande språket eller det andra inhemska språket, med en halv årsveckotimme.

Språkundervisning i årskurserna 3-6 och 7-9

Språkundervisning i årskurserna 3-6 och 7-9

På den här sidan hittar du information om språkundervisningens uppdrag, mål och innehåll. Här finns också information om målen för lärmiljöer, arbetssätt och om hur olika teman kan behandlas i undervisningen. I det här stödmaterialet beskrivs även centrala begrepp som berör språkundervisningen.

Att undervisa i uttal

Att undervisa i uttal

För att lära sig uttala behöver man inte åka till ett land där målspråket talas, utan uttal kan läras i ett vanligt klassrum. I artikeln ger forskare Elina Tergujeff tips för lärande av uttal.

Undervisning på två språk

Undervisning på två språk

I undervisningen på två språk studeras olika läroämnens innehåll på ett annat språk än skolans undervisningsspråk.

Utveckling av språkundervisningen

Utveckling av språkundervisningen

Målet med spetsprojektet för tidigareläggning av språkundervisningen har varit att öka, utveckla och bredda språkinlärningen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Den europeiska språkportföljen

Den europeiska språkportföljen

Europeiska språkportfolion (ESP) är elevens autentiska dokumentering av hur hans eller hennes studier i främmande språk utvecklas under flera års tid. I sin språkportfölj reflekterar eleven över och rapporterar hur hans eller hennes färdigheter utvecklas på lång sikt. Sidan uppdateras inom kort.

Tutorlärarverksamhet i språk

Tutorlärarverksamhet i språk

Målet med tutorlärarverksamheten i språk och fortbildningsverksamheten i anslutning till den är att säkerställa att alla anordnare av grundläggande utbildning kan ordna undervisning i A1-språk i årskurserna 1 och 2 från och med år 2020.

Det andra inhemska språket finska

Det andra inhemska språket finska

På den här sidan finns information om och stödmaterial för undervisningen i det andra inhemska språket finska inom olika utbildningstadier. Du hittar också information om utvecklingsverksamhet av läroämnet finska.

Stödmaterial för bedömningen och bedömningskriterierna för slutbedömningen i det andra inhemska språket och främmande språk

Bedömningskriterier för slutbedömningen

Bedömningskriterier för slutbedömningen

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktigande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen.

Stödmaterial för slutbedömningen i det andra inhemska språket, finska

Stödmaterial för slutbedömningen i det andra inhemska språket, finska

På den här sidan finns material till stöd för undervisningen och bedömningen i det andra inhemska språket finska.

Stödmaterial för slutbedömningen i främmande språk

Stödmaterial för slutbedömningen i främmande språk

På den här sidan finns material till stöd för undervisningen och bedömningen i främmande språk.

Bedömning av valfria ämnen

Bedömning av valfria ämnen

Syftet med de valfria ämnena är att fördjupa och bredda elevens kunskaper enligt elevens val. De valfria ämnena är en annan del än de valfria konst- och färdighetsämnena.