Hoppa till huvudinnehåll

Livsåskådningskunskap i den grundläggande utbildningen


Läroämnet livsåskådningskunskap har som mål att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. Undervisningen i livsåskådningskunskap har som uppdrag att utveckla elevernas förmåga att växa till självständiga, toleranta, ansvarsfulla och omdömesgilla medlemmar i sitt samhälle.

Livsåskådningskunskap stöder de studerande i att forma en livsåskådning och en identitet. Läroämnet stöder också en strävan efter ett bra liv. I stället för färdiga inlärningssystem är utgångspunkten i livsåskådning de studerandes egen livsmiljö och fenomen som anknyter till den.  Läroämnet ger eleverna förutom en bred åskådning och kulturell allmänbildning också en förmåga att tänka och handla både etiskt och kritiskt.

 

Stöd för undervisning och lärande

Ordnande av undervisning

Ordnande av undervisning

På den här sidan hittar du bland annat information om ordnandet av livsåskädningsundervisning, olika lärmiljöer och läroplaner och kriterier för slutbedömning. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Stöd för undervinsingen i livsåskådningskunskap

Stöd för undervinsingen i livsåskådningskunskap

På webbsidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda i undervisningen. På sidan presenteras en mängd olika evenemang, aktiviteter och webbmaterial som är centrala för läroämnet. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet                …

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet …

Varje pedagog och lärare är också en fostrare i demokrati- och mänskliga rättigheter. Med hjälp av materialet som vi har samlat på den här sidan sidan kan du bekanta dig med teman relaterade till ämnet, så som barns rättigheter och språkliga och kulturella minoriteters rättigheter.

Artiklar om livsåskådning

Artiklar om livsåskådning

I undervisningen betonas de studerandes personliga reflektion och ämnena behandlas i dialog. Här kan du bekanta dig med artiklar om livsåskådning som stöd för undervisningen. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Bedömningskriterierna för slutbedömningen

Stödmaterial för slutbedömningen i livsåskådningskunskap

Stödmaterial för slutbedömningen i livsåskådningskunskap

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktigande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen.

Stöd för slutbedömningen i livsåskådningskunskap

Stöd för slutbedömningen i livsåskådningskunskap

På den här sidan finns material till stöd för undervisningen och bedömningen i livsåskådningskunskap.

Bedömning av valfria ämnen

Bedömning av valfria ämnen

Syftet med de valfria ämnena är att fördjupa och bredda elevens kunskaper enligt elevens val. De valfria ämnena är en annan del än de valfria konst- och färdighetsämnena.

Alakoulun oppituntimateriaalit teemoittain

Minä ja muut

Minä ja muut

Teeman kautta oppilaat voivat pohtia esimerkiksi, miten ihmisiin tutustutaan, miten tullaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja mitä on auttaminen.

Hyvä, oikea ja väärä

Hyvä, oikea ja väärä

Teeman kautta oppitunneilla voi pohtia oppilaiden kanssa, mikä on hyvää ja mikä pahaa tarinassa sekä keskustellaan hyvän ja pahan käsitteistä.

Kuka olen ja mitä osaan?

Kuka olen ja mitä osaan?

Teeman kautta oppilaat voivat pohtia ihmisten erilaisuutta, omia harrastuksia sekä erilaisia tunteita.

Kasvan ja kehityn

Kasvan ja kehityn

Teeman kautta oppitunneilla on mahdollista pohtia oppilaiden kanssa terveydestä huolehtimisen merkitystä sekä ihmisen elämänkaaren vaiheita.

Kotini

Kotini

Teeman kautta oppilaat voivat käsitellä omaa perhearkeaan, perheen merkitystä sekä perheiden erilaisuutta.

Koulussa

Koulussa

Teeman avulla oppilaat voivat pohtia, mitä koulu oikeastaan on, miksi se on olemassa ja millainen on esimerkiksi hyvä opettaja.

Ympäristö ja luonto

Ympäristö ja luonto

Teeman kautta oppilaat voivat tutustua luonnon eri puoliin, kuten elolliseen ja elottomaan ympäristöön, sekä pohtia luonnon merkitystä.

Elämän synty ja kehitys

Elämän synty ja kehitys

Teema avaa oppilaille maailmankaikkeuden syntyä ja luomiskertomuksi sekä auttaa ymmärtämään elämän alkua ja loppua.