Hoppa till huvudinnehåll

Livsåskådningskunskap i den grundläggande utbildningen


Läroämnet livsåskådningskunskap har som mål att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. Undervisningen i livsåskådningskunskap har som uppdrag att utveckla elevernas förmåga att växa till självständiga, toleranta, ansvarsfulla och omdömesgilla medlemmar i sitt samhälle.

Livsåskådningskunskap stöder de studerande i att forma en livsåskådning och en identitet. Läroämnet stöder också en strävan efter ett bra liv. I stället för färdiga inlärningssystem är utgångspunkten i livsåskådning de studerandes egen livsmiljö och fenomen som anknyter till den.  Läroämnet ger eleverna förutom en bred åskådning och kulturell allmänbildning också en förmåga att tänka och handla både etiskt och kritiskt.