Hoppa till huvudinnehåll

Musik i den grundläggande utbildningen


Musikundervisningen främjar elevernas musikaliska färdigheter, den övergripande tillväxten och förmågan att samarbeta med andra. Inom musik sker lärandet främst genom handling. Elevernas förståelse för musikaliska begrepp och uttryckssätt fördjupas och breddas i takt med att elevens färdigheter i att sjunga, spela, komponera, röra sig och lyssna till musik utvecklas. En positiv relation till musik skapar grunden för ett livslångt musicerande.

Musikundervisningen stöder utvecklingen av den kinestetiska och auditiva uppfattningsförmågan, en sund röstanvändning och en konstnärlig framställning. Inom musik sker lärandet främst genom handling. Elevernas kreativa musikaliska tänkande samt estetiska och musikaliska förståelse främjas när de ges möjlighet att planera och genomföra olika ljudhelheter och använda sin fantasi och påhittighet på egen hand eller tillsammans med andra. Eleverna får också möjlighet att utveckla sina musikaliska kunskaper när eleverna handleds att analysera och utvärdera hur man kommunicerar och påverkar genom musik. Under hela grundutbildningen får eleverna handledning i att lära sig utveckla sitt lärande när det kommer till musik.