Hoppa till huvudinnehåll

Musik i den grundläggande utbildningen


Musikundervisningen främjar elevernas musikaliska färdigheter, den övergripande tillväxten och förmågan att samarbeta med andra. Inom musik sker lärandet främst genom handling. Elevernas förståelse för musikaliska begrepp och uttryckssätt fördjupas och breddas i takt med att elevens färdigheter i att sjunga, spela, komponera, röra sig och lyssna till musik utvecklas. En positiv relation till musik skapar grunden för ett livslångt musicerande.

Musikundervisningen stöder utvecklingen av den kinestetiska och auditiva uppfattningsförmågan, en sund röstanvändning och en konstnärlig framställning. Inom musik sker lärandet främst genom handling. Elevernas kreativa musikaliska tänkande samt estetiska och musikaliska förståelse främjas när de ges möjlighet att planera och genomföra olika ljudhelheter och använda sin fantasi och påhittighet på egen hand eller tillsammans med andra. Eleverna får också möjlighet att utveckla sina musikaliska kunskaper när eleverna handleds att analysera och utvärdera hur man kommunicerar och påverkar genom musik. Under hela grundutbildningen får eleverna handledning i att lära sig utveckla sitt lärande när det kommer till musik.

Stöd för lärande

Musikkunskap

Musikkunskap

Fostran i musikkunskap och att lyssna på musik har ändrats mycket under de senaste årtiondena. Idag lyssnar man mer och på mer varierande musik än någonsin tidigare. Den här artikeln samlar de centrala utmaningarna i musikkunkap och förslag på olika lösningar. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Känsliga öron (på finska)

Känsliga öron (på finska)

herkatkorvat.tumblr.com

Känsliga öron -korten är ett undervisningsmaterial för grundutbildningens lägre klasser. Materialet publiceras i digitalt format och kan användas och distribueras för icke-kommersiella ändamål. Det pedagogiska syftet med uppgifterna är att väcka intresse och nyfikenhet gentemot ljud och det audiovisuella.

EMUTE-musikteknologi

EMUTE-musikteknologi

Webbsidan EMUTE-musiikkiteknologi presenterar nya sätt att lyssna, framföra, komponera och producera musik med hjälp av teknologi. Materialen lämpar sig för användning i undervisningen i musikskolor, grundutbildningen, gymnasiet och lärarutbildningen. Webbplatsen är gratis. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Opus 1 - Materialbank för kompositörer (på finska)

Opus 1 - Materialbank för kompositörer (på finska)

www.opus1.fi

Opus 1 materialbanken erbjuder ett omfattande urval av kompositionsuppdrag för alla som är intresserade av att komponera och kompositionspedagogik. I materialbanken hittar du kompositionsuppdrag för alla åldrar och inspirerande perspektiv på lärandet.

Stödmaterial för bedömningen och bedömningskriterierna för slutbedömningen i musik

Läsårsbedömningen i årskurs 6 i konst- och färdighetsämnen

Läsårsbedömningen i årskurs 6 i konst- och färdighetsämnen

På den här sidan finns material till stöd för undervisningen och läsårsbedömningen i årskurs 6 i konst- och färdighetsämnen.

Stödmaterial för slutbedömningen i musik

Stödmaterial för slutbedömningen i musik

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktigande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen. På sidan finns även samlat stödmaterial till stöd för undervisningen och bedömningen i musik.

Bedömning i konst- och färdighetsämnen

Bedömning i konst- och färdighetsämnen

De för alla elever gemensamma konst-och färdighetsämnena är musik, bildkonst, slöjd, gymnastik och huslig ekonomi. Bekanta dig med exemplen om timfördelningen i konst- och färdighetsämnen samt andra stödmaterial för bedömningen!

Bedömning av valfria ämnen

Bedömning av valfria ämnen

Syftet med de valfria ämnena är att fördjupa och bredda elevens kunskaper enligt elevens val. De valfria ämnena är en annan del än de valfria konst- och färdighetsämnena.