Hoppa till huvudinnehåll

Slöjd


Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att behärska en slöjdprocess i sin helhet. Slöjd är ett läroämne där eleverna med hjälp av många olika slags material får uttrycka sig genom att skapa för hand, genom att formge och genom att använda teknologi.

I läroämnet slöjd planerar och framställer eleven en produkt eller ett alster och utvärderar  slöjdprocessen. Slöjden  utvecklar elevernas rumsuppfattning, taktila känsla och förmåga att skapa med händerna, vilket främjar de motoriska färdigheterna, kreativiteten och förmågan att planera. Slöjdens betydelse ligger i den långsiktiga och innovativa arbetsprocessen samt i upplevelser som ger tillfredsställelse och stärker självkänslan.

Läroämnet slöjd

alt-text (optional, uses title if not set)

Kontinuiteten i slöjdundervisningen från förskoleundervisningen till den grundl…

Lärostigen i slöjd börjar med att eleven bekantar sig och övar sig. Till slut anpassar eleven kunskapen och färdigheterna i praktiken. (Material finns tills vidare endast på finska.)

alt-text (optional, uses title if not set)

Ordnandet av undervisningen i slöjd

Undervisningen i slöjd omfattar arbetssätt, lärmiljöer och material i både tekniskt arbete och i textilarbete. Här hittar du anvisningar för timindelningen i slöjd och för erbjudandet av tillvalsämnen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Handledning, differentiering och stöd i slöjd

På sidan hittar du information om handledning, differentiering och stöd i slöjdundervisningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Mångsidiga lärmiljöer i slöjdundervisningen

I läroämnet används många olika material och därför behövs mångsidiga lärmiljöer och verktyg. Lärandet sker också utanför skolmiljön.

De centrala innehållsområdena inom slöjd

alt-text (optional, uses title if not set)

Faser och utgångspunkter för en hel slöjdprocess

En hel slöjdprocess kombinerar alla innhållsområden inom läroämnet slöjd. I den här artikeln behandlas speciellt innehållsområdena innovation (I1), formgivning (I2), dokumentation och värdering (I4) och tillverkning (I5).

alt-text (optional, uses title if not set)

Dokumentering i slöjdundervisningen

Dokumentering (I4) av slöjdprocessen (I4) kan göras på många olika sätt. Dokumenteringen stärker elevens lärande, erbjuder tillfällen för att lära sig hantera helheter och fungerar också som redskap för bedömning.

alt-text (optional, uses title if not set)

Arbetarskydd

En trygg lärmiljö och arbetarskydd (I6) är ett centralt innehåll i undervisningen i slöjd. En trygg arbetsmiljö bygger förutom på en trygg miljö, också på tillräcklig handledning och rätt slags atmosfär.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kollaborativ slöjdundervisning

Kollaborativt lärande innebär att en grupp elever arbetar tillsammans med ett gemensamt projekt. Eleverna lär sig delta, påverka och kommunicera genom slöjd (I8).

Stödmaterial för bedömningen och bedömningskriterierna för slutbedömningen i slöjd

alt-text (optional, uses title if not set)

Stödmaterial till kriterierna för slutbedömningen i slöjd

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktigande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen. På sidan finns även samlat stödmaterial till stöd för undervisningen och bedömningen i slöjd.

Stöd för undervisning i slöjd

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för undervisning i slöjd

Här hittar du undervisningsmaterial för bland annat beklädnad, grunder i sömnad och spetsknyppling, teknologi och hållbar utveckling. (Material finns tills vidare endast på finska.)

alt-text (optional, uses title if not set)

Bloggen K@sityöTila

Utbildningsstyrelsen upprätthåller bloggen K@sityöTila, som har som mål att erbjuda idéer och praktiska erfarenheter för slöjdundervisning och planering av lärmiljöer. (Material finns tills vidare endast på finska.)

alt-text (optional, uses title if not set)

Litteratur

Här hittar du litteratur om slöjdundervisning. (Material finns tills vidare endast på finska.)