Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i november 2016 Grundskoleforumet för att utveckla den finländska grundskolan. Grundskoleforumet samlade aktörer och samarbetspartners inom den grundläggande utbildningen för att skapa en gemensam vision för grundskolans framtid. Arbetet resulterade i förbindelsen om den jämlika skolans framtid, som drar upp riktlinjer, mål och åtgärder för utvecklandet av grundskolan.