Hoppa till huvudinnehåll

Filosofi i gymnasiet


Det filosofiska tänkandet omfattar hela verkligheten och olika sätt att gestalta den. Att känna till filosofiska frågeställningar utgör en grund för att förstå och rationellt kunna reflektera över uppfattningar om världen, samhället och människan. Studier i filosofiskt tänkande utvecklar förmågan att rationellt reflektera över motiveringarna till olika uppfattningar.

Inom filosofin lär sig de studerande att med hjälp av begrepp formulera frågor om värderingar, normer och betydelser. Detta främjar de studerandes förmåga till etiskt tänkande och förmågan att förstå vilken betydelse olika kunskaper och färdigheter har för individen och samhället. Genom studier i filosofi lär sig de studerande att uppfatta större begreppsliga helheter och samband.

Stöd för undervisning och lärande

Stöd för undervisningen i filosofi

Stöd för undervisningen i filosofi

På den här sidan finns stödmaterial som du kan använda inom filosofiundervisningen. Materialen lämpar sig för undervisning i gymnasiet och grundutbildningen.

Filosofi som läroämne

Filosofi som läroämne

Tack vare sin kritiska och sökande natur hjälper filosofin att strukturera dagens informationsflöde samtidigt som filosofin hjälper att skilja mellan fakta och åsikter.

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet

Varje pedagog och lärare är också en fostrare i demokrati- och mänskliga rättigheter. Med hjälp av materialet som vi har samlat på den här sidan sidan kan du bekanta dig med teman relaterade till ämnet, så som barns rättigheter och språkliga och kulturella minoriteters rättigheter.