Hoppa till huvudinnehåll

Fysik och kemi i gymnasiet


Undervisningen i fysik utgår från observationer av omgivningen. Experiment i olika former gör det lättare för de studerande att tillägna sig och förstå begrepp, lära sig forskningsmetoder och förstå naturvetenskapernas karaktär. Undervisningen i kemi hjälper de studerande att utveckla ett naturvetenskapligt tänkande och en modern världsbild som en del av en mångsidig allmänbildning.

I fysik får de studerande kunskap om naturen genom olika experiment som tillämpas för att förstå olika fenomen. Speciellt för läroämnet fysik är att det är experimentellt. De studerande lär sig att studera strukturer och fenomen mot bakgrunden av sina tidigare kunskaper och uppfattningar. De studerande lär sig också att planera experiment tillsammans samt att diskutera resultaten och data.

Läroämnet kemi hjälper att förstå vardagen och naturen samt vilken betydelse teknologi och kemi har för människans och naturens välmående. Studerande studerar olika ämnen, deras strukturer och egenskaper, samt reaktionerna mellan olika ämnen. Kännetecknande för kemiundervisningen är att studerande genom olika experiment observerar och undersöker egenskaper hos fenomen och substanser, samtidigt som de också lär sig olika avbildningssmetoder.