Hoppa till huvudinnehåll

GLP2021– stöd för implementeringen av grunderna för gymnasiets läroplan


Grunderna för gymnasiets läroplan har förnyats. Avsikten är att de nya grunderna kan tas i bruk år 2021. Målet med förnyandet av grunderna är att utveckla undervisningen i gymnasiet så att den stödjer de studerandes välbefinnande, ger dem ännu bättre färdigheter än i nuläget för fortsatta studier och arbetsliv samt stödjer deras individuella behov och lärande.

Grunderna för gymnasiets läroplan har förnyats och tas i bruk i augusti 2021. I tidsplanen för processen har vi tagit i beaktande att det ska finnas så mycket tid som möjligt för det lokala läroplansarbetet. 

Sidan uppdateras kontinuerligt.

Vanliga frågor


Undrar du över något som berör de nya grunderna för gymnasiets läroplan? Vi har sammanställt de vanligaste frågorna och svaren nedan.

Visa alla frågor och svar