Hoppa till huvudinnehåll

GLP2021– stöd för implementeringen av grunderna för gymnasiets läroplan


Grunderna för gymnasiets läroplan har förnyats. Avsikten är att de nya grunderna kan tas i bruk år 2021. Målet med förnyandet av grunderna är att utveckla undervisningen i gymnasiet så att den stödjer de studerandes välbefinnande, ger dem ännu bättre färdigheter än i nuläget för fortsatta studier och arbetsliv samt stödjer deras individuella behov och lärande.

Grunderna för gymnasiets läroplan har förnyats och tas i bruk i augusti 2021. I tidsplanen för processen har vi tagit i beaktande att det ska finnas så mycket tid som möjligt för det lokala läroplansarbetet. 

Sidan uppdateras kontinuerligt.