Hoppa till huvudinnehåll

GLP2021– stöd för implementeringen av grunderna för gymnasiets läroplan


Grunderna för gymnasiets läroplan förnyas. Avsikten är att de nya grunderna kan tas i bruk år 2021. Målet med förnyandet av grunderna är att utveckla undervisningen i gymnasiet så att den stödjer de studerandes välbefinnande, ger dem ännu bättre färdigheter än i nuläget för fortsatta studier och arbetsliv samt stödjer deras individuella behov och lärande.

Utbildningsstyrelsen förnyar grunderna för läroplanen som publiceras i samband med gymnasiedagarna i november 2019. Gymnasieundervisningen inleds enligt de nya grunderna i augusti 2021. I tidsplanen för processen har vi tagit i beaktande att det ska finnas så mycket tid som möjligt för det lokala läroplansarbetet. 

OBS! Sidan uppdateras kontinuerligt och mera svenskspråkigt material publiceras sommaren 2020.

alt-text (optional, uses title if not set)

Grunderna för gymnasiets läroplan 2019

Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 har publicerats. Bekanta dig med nya grunderna!

alt-text (optional, uses title if not set)

Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna 2019

Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna 2019 har publicerats. Bekanta dig med nya grunderna!

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad förändras i grunderna?

Bekanta dig med de centrala förändringarna i de nya läroplansgrunderna.

Stöd för lärandet och specialundervisning i gymnasiet

Vanliga frågor


Undrar du över något som berör de nya grunderna för gymnasiets läroplan? Vi har sammanställt de vanligaste frågorna och svaren nedan.

Visa alla frågor och svar