Hoppa till huvudinnehåll

Gymnastik i gymnasiet


Syftet med undervisningen i gymnastik är att ge de studerande sådana kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna upprätthålla och utveckla sin fysiska, sociala och psykiska funktionsförmåga och hälsa. Gymnastikundervisningen ska stödja de studerande att på ett ansvarsfullt sätt upprätthålla sin fysiska aktivitet, funktions- och studieförmåga och motverka en passiv livsstil.

I gymnastikundervisningen används individuell undervisning, undervisning i liten grupp och gruppundervisning. För studerande med särskilda behov differentieras undervisningen efter individuella behov. I undervisningen tar man hänsyn till säkerhet, specialbehov som studerande från olika kulturer har och de studerandes religiösa övertygelser.
 

Stöd för undervisning och lärande

GLP-stödmaterial för gymnastik

GLP-stödmaterial för gymnastik

Stödmaterialet för läroämnet gymnastik öppnar upp betydelsen av rörelseförståelse i gymnasieutbildningen, den månsidiga kompetensens delområden i gymnastikundervisningen och gymnastikundervisningens innehåll och allmänna mål utgående från exempel.

Stöd för undervisningen i gymnastik

Stöd för undervisningen i gymnastik

På den här sidan hittar du stödmaterial för undervisningen i gymnastik i såväl gymnasiet som i den grundläggande utbildningen. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Anpassad gymnastik

Anpassad gymnastik

På webbsidan hittar du information om anpassag gymnastik och hur det kan användas i undervisningen. Sidan öppnar upp definitionen av tillämpad gymnastik och presenterar en mängd webbmaterial. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Teknologi i gymnastikundervisningen

Teknologi i gymnastikundervisningen

Teknologi anses ofta vara en av de mest passiverande sakerna för barn och unga och något som gör att den fysiska aktiviteten i vardagen försummas. Men teknologi kan också ha motsatt effekt. På sidan presenteras de möjligheter som teknologin erbjuder som en del av gymnastikundervisningen. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Teknologiska stödmaterial i gymnastikundervisningen

Teknologiska stödmaterial i gymnastikundervisningen

Stödmaterialet som presenteras på den här sidan är utformat för att stödja gymnastikundervisningen i grundutbildningen och i gymnasiet. Materialet har kommit till i projektet Teknologia liikunnanopetuksessa som Utbildningsstyrelsen har finansierat. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Mer om ämnet

Skolan i rörelse

Skolan i rörelse

Skolan i rörelse är ett av regeringens spetsprojekt. Syftet med projektet är att öka aktiviteten och trivseln i skolan. Alla skolor i Finland kan delta i projektet och förverkliga en mer rörlig skoldag på sitt eget sätt. Bekanta dej och kom med!

Gymnasiediplom i gymnastik och dans

Gymnasiediplom i gymnastik och dans

Bekanta dig med anvisingarna för gymnasiediplomet i gymnastik och dans, samt övriga anvisnsingar för gymnasiediplomen.

Publikationer, rapporter och forskning

Bakgrund och forskning om gymnastik

Bakgrund och forskning om gymnastik

På sidan hittar du olika bakgrundsmaterial, forskning, rapporter och andra publikationer om gymnastikundervisning och inlärning. Dessutom hittar du information om fördelarna med en aktiv livsstil och hur man främjar den.