Hoppa till huvudinnehåll

Historia och samhällslära i gymnasiet


Undervisningen i historia stärker de studerandes allmänbildning, kunskap om kulturer och ger förutsättningar att förstå dagens värld och förändringsprocesser. Undervisningen i samhällslära ska i sin tur fördjupa de studerandes kunskaper om det omgivande samhället och ekonomin samt ge dem förutsättningar att utvecklas till aktiva och engagerade medborgare.

Båda läroämnenas värdegrund präglas av demokratiska principer, såsom jämlikhet, socialt ansvar, respekt för de mänskliga rättigheterna, åsiktsfrihet och aktivt medborgarskap samt uppskattning av arbete och företagsamhet. Läroämnena lyfter fram betydelsen de möjligheter som demokrati och internationellt samarbete ger för att lösa dagens och framtidens utmaningar.