Hoppa till huvudinnehåll

Historia och samhällslära i gymnasiet


Undervisningen i historia stärker de studerandes allmänbildning, kunskap om kulturer och ger förutsättningar att förstå dagens värld och förändringsprocesser. Undervisningen i samhällslära ska i sin tur fördjupa de studerandes kunskaper om det omgivande samhället och ekonomin samt ge dem förutsättningar att utvecklas till aktiva och engagerade medborgare.

Båda läroämnenas värdegrund präglas av demokratiska principer, såsom jämlikhet, socialt ansvar, respekt för de mänskliga rättigheterna, åsiktsfrihet och aktivt medborgarskap samt uppskattning av arbete och företagsamhet. Läroämnena lyfter fram betydelsen de möjligheter som demokrati och internationellt samarbete ger för att lösa dagens och framtidens utmaningar.

Stöd för lärande och undervisning

Stöd för undervisning i historia

Stöd för undervisning i historia

På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom historieundervisningen. På sidan finns bl.a. material om Finlands historia och internationella relationer. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Stöd för undervisning i samhällslära

Stöd för undervisning i samhällslära

På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom undervisningen i samhällslära. På sidan finns bl.a. material om ekonomi, företagsamhet och olika påverkningsmöjligheter. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet

Varje pedagog och lärare är också en fostrare i demokrati- och mänskliga rättigheter. Med hjälp av materialet som vi har samlat på den här sidan kan du bekanta dig med teman relaterade till ämnet, så som barns rättigheter och språkliga och kulturella minoriteters rättigheter. (Material finns tills vidare endast på finska.)