Hoppa till huvudinnehåll

Läroämnen i gymnasiet


Den studerande har fullgjort gymnasiets lärokurs då läroämnenas lärokurser är avlagda med godkänt resultat och den studerande har slutfört minst 75 kurser. Gymnasiestudierna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser.

I undervisningen i samtliga läroämnen i gymnasiet ingår också ämnesövergripande kunskaps- och färdighetsområden. Dessa kallas temaområden och de ingår i undervisningen på ett sätt som är naturligt för respektive läroämne. Temaområdena behandlar högaktuella samhällsfrågor som är centrala för utbildning och fostran. Läs mer om temaområdena i grunderna för gymnasiets läroplan. 

På den här sidan hittar du material indelat enligt läroämnena i gymnasiet.