Hoppa till huvudinnehåll

Livsåskådningskunskap i gymnasiet


Läroämnet livsåskådning stöder de studerande i att forma en livsåskådning och en identitet. Läroämnet stöder också en strävan efter ett bra liv. I stället för färdiga inlärningssystem är utgångspunkten i livsåskådning de studerandes egen livsmiljö och fenomen som anknyter till den.

Stöd för lärande och undervisning

Stödmaterial i livsåskådningskunskap

Stödmaterial i livsåskådningskunskap

På webbsidan finns material som kan användas som stöd i undervisningen.

Livsåskådning som läroämne

Livsåskådning som läroämne

Läroämnet livsåskådning stöder de studerande i att forma en livsåskådning och en identitet. Läroämnet stöder också en strävan efter ett bra liv. På webbplatsen har vi samlat info om livsåskådning som läroämne och om den lokala läroplanen. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet

Varje pedagog och lärare är också en fostrare i demokrati- och mänskliga rättigheter. Med hjälp av materialet som vi har samlat på den här sidan sidan kan du bekanta dig med teman relaterade till ämnet, så som barns rättigheter och språkliga och kulturella minoriteters rättigheter. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Artiklar om livsåskådning

Artiklar om livsåskådning

I undervisningen betonas de studerandes personliga reflektion och ämnena behandlas i dialog. Här kan du bekanta dig med artiklar om livsåskådning som stöd för undervisningen. (Material finns tills vidare endast på finska.)