Hoppa till huvudinnehåll

Livsåskådningskunskap i gymnasiet


Läroämnet livsåskådning stöder de studerande i att forma en livsåskådning och en identitet. Läroämnet stöder också en strävan efter ett bra liv. I stället för färdiga inlärningssystem är utgångspunkten i livsåskådning de studerandes egen livsmiljö och fenomen som anknyter till den.