Hoppa till huvudinnehåll

Modersmål och litteratur i gymnasiet


Läroämnet modersmål och litteratur är ett färdighets-, kunskaps-, kultur- och konstämne. Undervisningen i modersmål och litteratur har som mål att de studerande ska nå en sådan kompetens gällande kommunikation och multimodalitet som krävs vid fortsatta studier och i arbetslivet samt för ett aktivt medborgarskap. Läroämnets uppdrag är bland annat att bidra till en språklig och kulturell allmänbildning och hjälpa den studerande att bygga upp sin identitet och värdesätta sin kultur och sitt språk.

Läroämnet består av 12 lärokurser: svenska och litteratur, finska och litteratur, samiska och litteratur, romani och litteratur, teckenspråk och litteratur, modersmål och litteratur för studerande med övriga modersmål, svenska som andraspråk, finska som andraspråk, svenska för samisktalande, finska för samisktalande, svenska för teckenspråkiga och finska för teckenspråkiga.

Den här sidan är under arbete och mer material publiceras på hösten 2019.

Stöd för undervisning och lärande

alt-text (optional, uses title if not set)

Muntliga färdigheter och kommunikationsfärdigheter som en del av undervisningen…

Kommunikationsfärdigheter är en viktig del av den studerandes studie- och arbetslivsfärdigheter och har en viktig betydelse för livskompetensen och välbefinnandet. På den här sidan hittar du information om muntliga färdigheter och kommunikationsfärdigheter i undervisningen i modersmål och litteratur.

alt-text (optional, uses title if not set)

Slutprovet i muntlig kommunikation

Utbildningsstyrelsen utarbetar årligen ett slutprov i muntlig kommunikation för att mäta och bedöma färdigheter i muntlig kommunikation bland studerande i gymnasiet och inom andra stadiets yrkesutbildning. På sidan hittas information om slutprovet i muntlig kommunikation och hur man förbereder sig för det.

alt-text (optional, uses title if not set)

Studentprovet i modersmål

Efter avlagda gymnasiestudier i modersmål och litteratur deltar den studerande i studentprovet i modersmål. På den här sidan hittar du information om studentprovet i modersmål och hur du kan förbereda dig inför det.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för undervisningen i modersmål och litteratur

På den här sidan har vi samlat material, länkar och uppgifter om olika nätverk som stöd för undervisningen i läroämnet modersmål och litteratur.