Hoppa till huvudinnehåll

Musik i gymnasiet


I musikundervisningen i gymnasiet får de studerande möjlighet att pröva på olika sätt att uttrycka sig genom musik, utveckla det musikaliska kunnandet, använda sig av fantasin och samverka och få positiva upplevelser. Det musikaliska kunnandet utvecklar också förmågan att tänka kreativt och kritiskt.

Som ett läroämne och som en konstart öppnar musik upp perspektiv för mänsklig verksamhet och samhället. Att studera musik är en holistisk musikalisk inlärningsprocess som involverar utveckling av kroppsliga, motoriska, och kognitiva uttrycksfärdigheter i samverkan med andra. Mångsidig musikalisk aktivitet får oss att inse att fantasin och förmågan att föreställa sig är viktiga mänskliga egenskaper. Musik och andra konstarter hjälper de studerande att se saker ur olika perspektiv och tänka på nya sätt. Dessutom får de studerande färdigheter att påverka samhället  genom musikaliska och andra konstnärliga uttryck.

I musikundervisningen i gymnasiet får de studerande möjlighet att pröva på olika sätt att uttrycka sig genom musik, utveckla det musikaliska kunnandet, använda sig av fantasin och samverka och få positiva upplevelser. Det musikaliska kunnandet utvecklar också förmågan att tänka kreativt och kritiskt.

Stöd för lärande

Musikkunskap

Musikkunskap

Fostran i musikkunskap och att lyssna på musik har ändrats mycket under de senaste årtiondena. Idag lyssnar man mer och på mer varierande musik än någonsin tidigare. Den här artikeln samlar de centrala utmaningarna i musikkunkap och förslag på olika lösningar. (Material finns tills vidare endast på finska.)

EMUTE-musikteknologi

EMUTE-musikteknologi

Webbsidan EMUTE-musiikkiteknologi presenterar nya sätt att lyssna, framföra, komponera och producera musik med hjälp av teknologi. Materialn lämpar sig för användning i undervisningen i musikskolor, grundutbildningen, gymnasiet och lärarutbildningen . Webbplatsen är gratis.

Opus 1 - Materialbank för kompositörer

Opus 1 - Materialbank för kompositörer

www.opus1.fi

Opus 1 materialbanken erbjuder ett omfattande urval av kompositionsuppdrag för alla som är intresserade av att komponera och kompositionspedagogik. I materialbanken hittar du kompositionsuppdrag för alla åldrar och inspirerande perspektiv på lärandet.