Hoppa till huvudinnehåll

Musik i gymnasiet


I musikundervisningen i gymnasiet får de studerande möjlighet att pröva på olika sätt att uttrycka sig genom musik, utveckla det musikaliska kunnandet, använda sig av fantasin och samverka och få positiva upplevelser. Det musikaliska kunnandet utvecklar också förmågan att tänka kreativt och kritiskt.

Som ett läroämne och som en konstart öppnar musik upp perspektiv för mänsklig verksamhet och samhället. Att studera musik är en holistisk musikalisk inlärningsprocess som involverar utveckling av kroppsliga, motoriska, och kognitiva uttrycksfärdigheter i samverkan med andra. Mångsidig musikalisk aktivitet får oss att inse att fantasin och förmågan att föreställa sig är viktiga mänskliga egenskaper. Musik och andra konstarter hjälper de studerande att se saker ur olika perspektiv och tänka på nya sätt. Dessutom får de studerande färdigheter att påverka samhället  genom musikaliska och andra konstnärliga uttryck.

I musikundervisningen i gymnasiet får de studerande möjlighet att pröva på olika sätt att uttrycka sig genom musik, utveckla det musikaliska kunnandet, använda sig av fantasin och samverka och få positiva upplevelser. Det musikaliska kunnandet utvecklar också förmågan att tänka kreativt och kritiskt.