Hoppa till huvudinnehåll

Religion i gymnasiet


Uppdraget för undervisningen i religion är att stödja de studerande att utveckla sin allmänbildning i religion och livsåskådning. Religionerna studeras som en del av kulturen, kulturarvet och samhället och som en del av det individuella och kollektiva livet.

I läroämnet religion finns det flera gymnasiekurser som har en gemensam uppgift och allmänna mål. De kursspecifika målen och innehållet i undervisningen varierar. I studentexamen kan man avlägga provet i evangelisk-luthersk religion och i ortodox religion