Hoppa till huvudinnehåll

Gymnastik i gymnasiet


Syftet med undervisningen i gymnastik är att ge de studerande sådana kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna upprätthålla och utveckla sin fysiska, sociala och psykiska funktionsförmåga och hälsa. Gymnastikundervisningen ska stödja de studerande att på ett ansvarsfullt sätt upprätthålla sin fysiska aktivitet, funktions- och studieförmåga och motverka en passiv livsstil.

I gymnastikundervisningen används individuell undervisning, undervisning i liten grupp och gruppundervisning. För studerande med särskilda behov differentieras undervisningen efter individuella behov. I undervisningen tar man hänsyn till säkerhet, specialbehov som studerande från olika kulturer har och de studerandes religiösa övertygelser.