I de handledande utbildningarna finns det möjlighet att stärka olika färdigheter utgående från den studerandes individuella behov. Utbildning som handleder för yrkesutbildning ger den studerande tid att välja sin egen bransch och handleder den studerande i de färdigheter som krävs för examensutbildning. Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv riktar sig till studerande som är i behov av särskilt stöd och som på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning inte har möjlighet att övergå till examensinriktad utbildning. I utbildningen planeras undervisningen utgående från den studerandes personliga mål och färdigheter.