Information om hur handledningen ordnas och vem som ger handledning fås av utbildningsanordnaren. Den studerande ska informeras om vilken roll olika aktörer har i den helhet som handledningen utgör samt i vilka frågor och på vilka sätt den studerande kan få stöd av dem. 

En studerande har rätt att få personlig och annan handledning som behövs för att avlägga utbildning som handleder för examensutbildning (Hux). Målet är att stödja den studerande när det gäller till exempel att:   

  • kartlägga sina intresseområden och identifiera sina styrkor, 
  • bedöma kunnande som hen tidigare förvärvat, 
  • planera innehållet i sina studier,   
  • följa upp hur hen framskrider i sina studier,  
  • utvärdera sitt eget lärande, 
  • göra ändamålsenliga val som berör hens framtid, 
  • söka information om utbildning på andra stadiet och om olika karriärval samt söka till fortsatta studier. 

Handledning kan ordnas som undervisning i form av ett studieavsnitt, som personlig handledning och som handledning i mindre grupper samt som en kombination av dessa. Planer som gjorts upp i samband med handledningen ska dokumenteras i den studerandes personliga studieplan.