Mobbning innebär att en och samma elev förorsakas skada eller förolämpas vid upprepade tillfällen och att den eller de som mobbar gör det avsiktligt. Kännetecknande för mobbning är maktutövning där den som blir utsatt har svårt att försvara sig mot den eller dem som mobbar. Mobbning sker även på nätet och i digitala lärplattformar som används i undervisningen.
Selin oleva tyttö tietokoneen edessä
  • Texten är uppdaterad 7.12.2020 med en länk till en publikation.

Hur ska man gå till väga i en mobbningssituation? I texten granskas frågan ur tre olika perspektiv: elevens, vårdnadshavarens och lärarens. Materialet är skrivet ur den grundläggande utbildningens synpunkt, men valda delar av materialet kan också tillämpas på andra stadiet. Temat behandlas mer ingående i handboken Antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter.

Mobbning är ofta ett gruppfenomen och gruppens medlemmar har olika roller i mobbningssituationen. Även om attityden bland största delen av eleverna är att man inte godkänner mobbning, agerar många i en mobbningssituation ändå på ett sätt som stärker eller upprätthåller mobbningen.

Den allra vanligaste formen av mobbning är verbal mobbning, till exempel att man ger den andra öknamn samt skämmer ut eller förlöjligar den som blir utsatt. Mobbningen kan också vara fysisk (att knuffas eller slå), den kan rikta sig mot den utsattas egendom (man tar eller avsiktligt förstör den andras saker) eller vara indirekt (en medlem i gruppen manipuleras, man sprider elaka rykten eller lögner, man stänger ut personen från gruppen).

Mobbning som sker på nätet kan förekomma i olika forum på internet, i sociala medier och i digitala spel. Det betyder i praktiken till exempel att man publicerar en bild på någon annan utan lov, man skvallrar om eller offentligt förlöjligar en annan person eller publicerar kommentarer på nätet som kränker den andras integritet. Olika digitala lärplattformar som används i undervisningen kan fungera som forum för osakligt beteende eller mobbning.

Läraren ska ingripa i mobbning som sker på skoltid eller i samband med skolans verksamhet och där skolans elever är inblandade. Det här gäller även mobbning som sker på nätet. Det är frågan om skoltid och verksamhet som berör skolan då eleven, antingen i eller utanför skolan, deltar i sådan undervisning eller verksamhet som ordnas i enlighet med läroplanen eller en annan plan som utbildningsanordnaren godkänt.