Matkunskap hänför sig till färdigheterna i att planera, genomföra och reflektera över de egna valen. Materialet Matinsikt är resultatet av ett samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och jord- och skogsbruksministeriet. Materialet stödjer ibruktagandet av innehållsområdet Matkunskap och matkultur.
Kuvituskuva, kokki leikkaa leipää

Matinsikt är ett stödmaterial för mat- och näringsfostran som är avsett som stöd för det lokala läroplansarbetet. Materialet innehåller idéer och bilder som ger uppslag för mångvetenskaplig undervisning och handledning. Matinsikt ska utveckla tänkandet och förmågan att betrakta fenomenet mat ur olika perspektiv. Materialet stödjer matfostran som grundar sig på en fostringsgemenskap samt kontinuerlig utveckling av måltidskunskapen. Matfostran beskrivs konkret som en del av det dagliga främjandet av hälsa och välmående, ämnesundervisningen, mångsidig kompetens och de mångvetenskapliga lärområdena.

Matfostran hänger i synnerhet samman med den dagliga skolmåltiden och med bl.a. innehållsområdet I1 Matkunskap och matkultur i huslig ekonomi. Materialet Matinsikt är resultatet av ett samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och Jord- och skogsbruksministeriet samt ett omfattande samarbete med olika intressentgrupper.