Alla olikheter kan leda till att barn och unga behandlar varandra illa. För att identifiera diskriminering är det därför viktigt att identifiera mobbnings- och våldssituationer.


Kvinnan tittar på gården.