Personalen behöver identifiera mobbning av barn, elever och studerande bättre än tidigare. Det är särskilt svårt att identifiera mobbning när den sker på nätet.


Barnet har format ett ilsket ansikte av modellvax.