Var och en har rätt till fysisk och psykisk integritet. Barn och unga har också rätt till skydd och omsorg.

Barnet sitter på en stol, den vuxne skriver anteckningar.