Move! är ett nationellt datainsamlings- och responssystem för fysisk funktionsförmåga hos elever i årskurs 5 och 8 i den grundläggande utbildningen. Med hjälp av systemet samlas information bland annat som stöd för de omfattande hälsogranskningarna för eleverna i årskurs 5 och 8. Infobreven ger dig de senaste anvisningarna för användningen av Move!-systemet.