På denna webbsida har samlats information om småbarnspedagogiken för föräldrar och vårdnadshavare. Informationspaketen kan läsas på webbsidan eller skrivas ut och ges till föräldrarna till exempel i samband med ett rådgivningsbesök.

Materialet har översatts till nio språk som du hittar här nedan på sidan.

Pihalla lapset ja aikuinen leikkivät erilaisia leikkejä

Bästa förälder eller vårdnadshavare!

Vi har sammanställt information till dig om betydelsen av småbarnspedagogik för barnet, verksamhetsformerna inom småbarnspedagogiken, anordnandet av småbarnspedagogik och sådant som är bra att känna till när barnet börjar i småbarnspedagogik. I slutet av texten finns en kort sammanfattning av lagar och styrdokument som gäller småbarnspedagogiken.

Utbildningsstyrelsen har sammanställt detta informationspaket i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.