Tillägget till examensbetyget för yrkesutbildning är avsett för internationell användning och innehåller uppgifter om examen och yrkeskvalifikationer.