Anvisningarna på den här sidan är avsedda för dig som senast den 31 december 2023 fått ett villkorligt beslut från Utbildningsstyrelsen om behörighet för räddningsbranschen.

Den 1 januari 2024 överfördes kompetensen i erkännande av yrkeskvalifikationer inom räddningsbranchen till Räddningsinstitutet. 

Om du har senast den 31 december 2023 fått ett villkorligt beslut från Utbildningsstyrelsen om erkännande av yrkeskvalifikationer inom räddningsbranchen, ska du ansöka ett slutligt beslut hos Utbildninsstyrelsen. 

Du ska avlaga anpassningsperioden eller lämplighetsprovet och få ett slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer senast den 31 december 2025.