Anvisningarna på den här sidan är avsedda för dig som fått ett villkorligt beslut från Utbildningsstyrelsen om jämställande av din examen med en juris magisterexamen. I det villkorliga beslutet om jämställande definieras de kompletterande studier som du måste avlägga.
Kuvituskuvassa muki ja muistiinpanot