Den ökade användningen av informationsteknik i läroanstalterna innebär nya utmaningar i fråga om informationssäkerheten. Nedan hittar du information om begrepp i anslutning till informationssäkerhet, om informationssäkerhetens delområdena samt om hantering och skydd av personuppgifter.

Det är viktigt att varje utbildningsanordnare tar fram sin egen informationssäkerhetspolitik.  I informationssäkerhetspolitiken fastställs vilka principer som tillämpas vid läroanstalten. Dessa principer omfattar bland annat användarnas rättigheter och skyldigheter, ansvaret och användarrättigheterna för de olika användargrupperna och installation av program i läroanstaltens utrustning.