Inom småbarnspedagogiken är läsandet ofta att lyssna. Ljudböcker ger barnet erfarenheter av mångsidiga och varierande texter och kan inspirera barn till läsning. 

Ljudböcker för barn kan innehålla skrivna, talade och illustrerade texter. En ljudbok stöder det vidgade textbegreppet, som utgör grunden för multilitteracitet. En ljudbok möjliggör både en individuell och gemensam läsupplevelse. Den underlättar interaktivt läsande och erbjuder mångsidiga läsupplevelser. Barnets uppmärksamhet, koncentration och närvaro utvecklas när barnet lyssnar på en bok. En flerspråkig ljudbok ökar barnets jämlika möjligheter att lyssna på berättelser på sitt eget modersmål. Ljudböcker kan inspirera barnen till att producera eget innehåll. Genom att utforska och pröva på digitala tjänster kan man också producera egna ljudböcker! 

Nedan följer några tips på hur man kan använda en illustrerad ljudbok i småbarnspedagogiken.

Klicka nedan för att öppna filen. Filen öppnas på en ny flik.

Kuunnellaan äänikirjaa