Målet för integrationsutbildningen som ordnas som stöd för integrationen av vuxna invandrare är att främja utvecklingen av språkkunskaper, samt främja möjligheterna till fortsatt utbildning och arbetsliv och öka de samhälleliga och kulturella färdigheterna samt livskompetensen.

Utbildningsstyrelsen godkände grunderna för läroplanen för integrationsutbildning av vuxna invandrare 1.2.2012. Grunderna är i kraft tills vidare. Arbetet med att utarbeta nya grunder för läroplanen för integrationsutbildning av vuxna invandrare inleds vid Utbildningsstyrelsen hösten 2019.

Utbildningsstyrelsen har i samarbete med arbets- och näringsministeriet tagit fram nya potentiella modeller för genomförandet av integrationsutbildningen för vuxna invandrare. De här utbildningsmodellerna berör både sådan integrationsutbildning för vuxna invandrare som ordnas som arbetskraftsutbildning och sådan som genomförs som frivillig utbildning, och inom vilka man följer de av Utbildningsstyrelsen utfärdade grunderna för läroplanen för integrationsutbildning (Utbildningsstyrelsen 1/011/2012). Modellerna är alternativ till de studievägar som presenteras i bilaga 3 i grunderna för läroplanen för integrationsutbildning.