En elev har rätt att få elevhandledning enligt sina behov. Intensifierad personlig elevhandledning ska ges elever i den grundläggande utbildningen som behöver extra stöd för att söka till fortsatta studier.

I och med den utvidgade läroplikten ska en elev som avslutar den grundläggande utbildningen söka till studier på andra stadiet. Enligt undervisnings- och kulturministeriets publikation (2018, 17) saknar ungefär 15 procent av de unga i varje årskull en examen på andra stadiet. För att lösa det här problemet stiftades läropliktslagen och skollagstiftningen uppdaterades.