Färdighetsnivåerna i de olika delproven i allmänna språkexamina motsvarar språkexamina för statsförvaltningen enligt följande.

 Jämförande av motsvarigheten mellan allmänna språkexamina och språkexamina för statsförvaltningen

Allmän språkexamen - tal och talförståelse 

Språkexamen för statsförvaltningen - förmåga att använda språket i tal

färdighetsnivå 6

utmärkt förmåga

färdighetsnivåer 5 och 4

god förmåga

färdighetsnivå 3

nöjaktig förmåga

 

Allmän språkexamen - skriftlig färdighet och läsförståelse

 Språkexamen för statsförvaltningen - förmåga att använda skråket i skrift

färdighetsnivå 6

utmärkt förmåga

färdighetsnivåer 5 och 4

 god förmåga

färdighetsnivå 3

nöjaktig förmåga

 

 Allmän språkexamen - tal- och  läsförståelse 

  Språkexamen för statsförvaltningen - förmåga att förstå

taitotaso 6 

utmärkt förmåga

taitotasot 5 ja 4

god förmåg

färdighetsnivå 3

nöjaktig förmåga