Yrkesutbildningen stödjer de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar samt ger dem nödvändiga kunskaper och färdigheter med tanke på beredskapen inför fortsatta studier, yrkesmässig utveckling, fritidssysselsättningar och en allsidig utveckling av personligheten. Yrkesutbildningen spelar en viktig roll i förverkligandet av ett jämställt och likvärdigt samhälle.