I grunderna för gymnasiets läroplan 2019 utgör de fem felområdena inom mångsidig kompetens ett kontinuum, där kompetens för välbefinnande utgör en utgångspunkt och en kontinuerlig kontrollpunkt. I utarbetandet av avsnittet om mångsidig kompetens märkte man att delområdena utgör en organisk struktur som speglas mot individens – gymnasistens – tillväxt och lärande: de tre första områdena ger byggstenar för hantering av livet och de tre sista ger handledning för ansvarsfullt påverkande.