Undervisning i huslig ekonomi kan ges redan i de lägre årskurserna. I sådana fall följer man grunderna för läroplanen för huslig ekonomi i årskurserna 7-9-med beaktande av elevernas ålder. Syftet med det här materialet är att stödja planeringen och genomförandet av en kontinuerlig lärprocess i huslig ekonomi.

Kontinuiteten i undervisningen i huslig ekonomi från förskoleundervisningen till sista klassen i den grundläggande utbildningen kan ses som en kumulativ lärprocess. Elevens förhållande till hem, hushållsmiljön och referensgrupperna beskrivs som föränderliga under de olika stadierna av lärandet.

Målet är att genom utforskning, träning, tillämpning och experiment uppmuntra eleverna till självstyrning och kreativitet. Ansvarsfull verksamhet och gradvis tillväxt till att självständigt ta ansvar kräver inlärningsuppgifter som är lämpliga för olika åldrar.

Det centrala i att välja en inlärningsmiljö är den funktionalitet som är karakteristisk för undervisningen i huslig ekonomi.

Kontinuiteten i undervisningen i huslig ekonomi från förskoleundervisningen till sista klassen i den grundläggande utbildningen.