Småbarnspedagogiken och skolan är en del av ett kulturellt föränderligt och pluralistiskt samhälle, där det lokala och det globala överlappar varandra. Med språkmedvetenhet avses medvetenhet och ansvarstagande både inom verksamhetskulturen och undervisningen.