Utbildningsstyrelsen utarbetar noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen i den grundläggande utbildningen. Därtill definieras mål för lärandet. Arbetet genomförs i samarbete med sakkunniga och intressegrupper. Syftet är att öka likvärdigheten i bedömningen samt vitsordens jämförbarhet.

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett förnyat kapitel 6 (Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen) i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Kapitlet ska tas i bruk i skolorna från och med 1.8.2020.
Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia