Genom kvalitetspristävlingen uppmuntras anordnarna av yrkesutbildning att utvärdera kvaliteten på sin verksamhet och att kontinuerligt förbättra den. Målet är att hitta goda modeller som andra kan ta del av och att främja anseendet, dragningskraften och kännedomen om yrkesutbildning. Genom tyngdpunktsområdena i tävlingen fäster man uppmärksamheten på olika utbildningspolitiskt viktiga teman.

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar en kvalitetspristävling för anordnarna av yrkesutbildning som Utbildningsstyrelsen genomför. Undervisnings- och kulturministeriet utser medlemmarna i kvalitetspriskommittén.

Genom kvalitetspristävlingen uppmuntras anordnarna av yrkesutbildning att utvärdera kvaliteten på sin verksamhet och att kontinuerligt förbättra den. Målet är att hitta goda modeller som andra organisationer kan lära sig av och att främja anseendet, dragningskraften och kännedomen om yrkesutbildning. Genom tyngdpunktsområdena i tävlingen fäster man uppmärksamheten på olika utbildningspolitiskt viktiga teman.  

Kvalitetspriset beviljas som ett erkännande för god kvalitet, en ständig förbättring och goda resultat inom verksamheten samt ett föredömligt arbete med att utveckla yrkesutbildningen. Utdelningen av kvalitetsprisen  sker utgående från en utvärdering som grundar sig på i förhand fastställda kriterier.

Årligen har man delat ut högst fyra kvalitetspriser samt  hedersomnämnanden för särksild framgång inom det ifrågavarande temat. Prissumman ska användas för att utveckla utbildningsanordnarens verksamhet.