Genom kvalitetspristävlingen uppmuntras anordnarna av yrkesutbildning att utvärdera kvaliteten på sin verksamhet och att kontinuerligt förbättra den. Målet är att hitta goda modeller som andra kan ta del av och att främja anseendet, dragningskraften och kännedomen om yrkesutbildning. Genom tyngdpunktsområdena i tävlingen fäster man uppmärksamheten på olika utbildningspolitiskt viktiga teman.
Händerna lägger klossarna ovanpå varandra.

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar en kvalitetspristävling för anordnarna av yrkesutbildning som Utbildningsstyrelsen genomför. Undervisnings- och kulturministeriet utser medlemmarna i kvalitetspriskommittén.

Alla anordnare av yrkesutbildning kan ansöka om kvalitetspriset inom yrkesutbildningen. En anordnare som belönas med kvalitetspriset kan inte ansöka om priset under de tre följande åren. Ett hedersomnämnande i kvalitetspristävlingen medför inga begränsningar för att delta årligen.

Genom kvalitetspristävlingen uppmuntras anordnarna av yrkesutbildning att utvärdera kvaliteten på sin verksamhet och att kontinuerligt förbättra den. Målet är att hitta goda modeller som andra organisationer kan lära sig av och att främja anseendet, dragningskraften och kännedomen om yrkesutbildning. Genom tyngdpunktsområdena i tävlingen fäster man uppmärksamheten på olika utbildningspolitiskt viktiga teman.  

Kvalitetspriset beviljas som ett erkännande för god kvalitet, en ständig förbättring och goda resultat inom verksamheten samt ett föredömligt arbete med att utveckla yrkesutbildningen. Utdelningen av kvalitetsprisen sker utgående från en utvärdering som grundar sig på i förhand fastställda kriterier.

Årligen har man delat ut högst fyra kvalitetspriser samt hedersomnämnanden för särskild framgång inom det ifrågavarande temat. Prissumman ska användas för att utveckla och informera om utbildningsanordnarens verksamhet.