Undantagssituationen som coronapandemin har föranlett kan ha gjort det svårare för många elever och studerande att framskrida i studierna. Epidemiläget har också gjort det svårare att få sommarjobb.
Tyttöjä istuu opiskelemassa yliopistorakennuksen portailla kesällä.

Det är möjligt att även på sommaren ordna verksamhet som främjar lärandet, med beaktande av bestämmelser och rekommendationer som ges gällande till exempel sammankomster för allmänheten. Det lönar sig för utbildningsanordnarna att erbjuda olika möjligheter för elever och studerande i samarbete med olika aktörer. Det är också bra om studiehandledarna och lärarna aktivt informerar om vilka möjligheter det finns till sommarstudier. En del av eleverna och de studerande hittar nödvändigtvis inte själva information om studier under sommaren.