Med lärmiljöer avses i vid bemärkelse de utrymmen, platser, grupper och verksamhetssätt som stöder den enskilda elevens och hela arbetsgemenskapens utveckling och främjar förmågan att hantera vardagen och kommunikationen.
Kuvituskuva, tytöt naureskelevat yhdessä