Fritt bildningsarbete drivs vid olika läroanstalter runtom i Finland. Läs mer om läroanstalterna på den här sidan.
Kuvituskuva, kangasta leikataan

Läroanstalter för fritt bildningsarbete är
•   medborgarinstitut, 
•   folkhögskolor, 
•   sommaruniversitet, 
•   idrottsinsitut och 
•   studiecentraler.